Tháng: Tháng Mười Một 2013

HÚT BỂ PHỐT TRÊN ĐƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH

HÚT BỂ PHỐT TRÊN ĐƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH

thông tắc tại lương thế vinh, thông tắc bể phốt, thông tắc cống, thông tắc chậu … Bể phốt, Cống ngầm, Bệ tiểu, Hố ga, Đường nước sạch, Đường thoát nước mưa. … Công ty …